Podstawa prawna dla pożyczek społecznościowych

Na jakich zasadach funkcjonują serwisy social lendingowe?

Serwisy social lendingowe nie pożyczają własnych środków pieniężnych. Ich działalność polega ma pośrednictwu w wymianie kont bankowych oraz w wystawianiu aukcji – po zakończonej aukcji inwestor dostaje konto bankowe pożyczkobiorcy, który to zobowiązuje się spłacić pieniądze uzyskane z pożyczki na konto pożyczkodawcy w ustalonym terminie. Do prowadzenia tego typu działalności, platformy nie muszą mieć żadnych koncesji, jednak jest to w interesie twórców serwisów pożyczek peer-to-peer, aby oferować usługi na najwyższym poziomie. Taka działalność gospodarcza nie narusza prawa bankowego, nie wchodzi w zakres czynności zastrzeżonych tylko dla banków.

Uzasadnienie prawne

Kluczowym przepisem jest tutaj art. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

„Art. 5. 1. Czynnościami bankowymi są:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
  3. udzielanie kredytów,
  4. (33) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  7. (34) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
  8. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Podstawa prawna dla pożyczek społecznościowych

Serwisy oferujące pożyczki społecznościowe nie łamią więc prawa bankowego, ponieważ to prawo oraz restrykcje ich nie dotyczą. Funkcjonują one na zupełnie innych zasadach niż banki i posiadają zupełnie inne kompetencje. Nie udzielają kredytów, nie inwestują. Pośredniczą w obrocie pieniędzmi między inwestorami, a ludźmi potrzebującymi gotówki. Działalność serwisów oferujących pożyczki społecznościowe ogranicza się do pośrednictwa oraz do prowadzenia serwisu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lutego bieżącego roku, sygn. II FSK 1472/10 podtrzymuje interpretację wydaną w maju 2009 roku przez Ministra Finansów, która mówi, że pożyczki społecznościowe są pozarolniczą działalnością gospodarczą. Głównym celem ich działalności jest zarobek, a nie jak w przypadku banków dodatkowa „misja społeczna”.

Prowadzenie serwisu pośredniczącego w pożyczkach społecznościowych jest pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pożyczki peer-to-peer funkcjonują na podstawie regulaminów umieszczonych na serwisach i to regulaminy regulują ich działalność i sposób udzielania pożyczek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *