Windykacja

Pożyczając pieniądze oczekujemy ich terminowej spłaty. Niestety, nie zawsze pożyczkodawca jest w pełni uczciwy, a w momencie udzielenia pożyczki kontakt z nim potrafi się urwać. Chcąc odzyskać pieniądze, mamy kilka możliwości postępowania.

Windykacja pożyczki społecznościowej

Pierwszy kontakt. Oświadczenie.

Jeżeli zadłużenie nie jest jeszcze bardzo przeterminowane, wówczas warto rozpocząć z dłużnikiem kontakt osobisty i nawiązać rozmowę.

Jeżeli dłużnik zadeklaruje spłatę długu, należy dla bezpieczeństwa uzyskać od dłużnika pisemne oświadczenie stanowiące, że dłużnik akceptuje od dług i deklaruje się na spłatę zadłużenia w konkretnym terminie. Takie oświadczenie przerywa termin przedawnienia oraz jest niezmiernym dowodem na to, że dłużnik nie kwestionuje roszczeń. Taki dokument jest również niezwykle przydatny w razie skierowania sprawy cywilnej do sądu.

Nie można wierzyć w żadne barwne tłumaczenia dłużnika. Jeżeli unika on kontaktu, odmawia podpisania oświadczenia, wówczas należy podjąć kolejne kroki w celu odzyskania należności.

Windykacja samodzielna.

Każdy proces windykacji warto rozpocząć od dokładnego sprawdzenia, dlaczego pożyczka nie jest spłacana. Jeśli pożyczkobiorca odbiera telefony i nie utrudnia kontaktu, można wtedy spróbować zawrzeć umowę polubowną. Taka umowa polega np. na umorzeniu odsetek w zamian za całkowitą spłatę zadłużenia.

Odzyskiwanie małych kwot rzędu kilkudziesięciu złotych może mijać się z opłacalnością ściągania należności za pomocą sądów. W takim wypadku najlepiej wykonać do pożyczkobiorcy kilka telefonów. Pożyczkobiorcy to ludzie tacy jak my, w większości im również zależy na spłaceniu pożyczki, jednak czynniki losowe mogą pokrzyżować plany. Jako inwestor, pamiętaj, że warto odzyskać pieniądze, jednak wszelkie przeprowadzone akcje lepiej przemyśleć i kalkulować „na zimno”.

Wezwanie do zapłaty.

Jeżeli dłużnik nie odpowiada na nasze wiadomości, powinniśmy wysłać do niego wezwanie do zapłaty, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Taki dokument będzie dowodem, że my jako wierzyciel, staraliśmy się polubownie rozwiązać spór. Przedsądowe wezwanie do zapłaty to gwarancja, że nie zostaniemy obciążeni kosztami postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza.

Dokumentem uprawniającym do egzekucji komorniczej jest prawomocny nakaz spłaty lub wyrok sądu. Taki nakaz otrzymujemy po złożeniu pozwu do sądu. Posiadając wniosek wykonawczy, składamy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Trzeba liczyć się z obowiązkiem wpłacenia zaliczki, jeżeli nie wskażemy komornikowi majątku dłużnika, z którego może przeprowadzić egzekucję. Zaliczka będzie zwrócona po wyegzekwowaniu należności. Jeżeli egzekucja okaże się być nieskuteczna, konieczna będzie cierpliwość – w ciągu 10 lat od jej umorzenia należy wszcząć ponowną egzekucję.

Jak odzyskać należność z pożyczki społecznościowej?

Firmy windykacyjne.

Wybierając firmę windykacyjną powinniśmy sprawdzić jej rzetelność oraz zawieraną umowę. Firmy oferują różne modele rozliczeń, a najbardziej godnym zaufania jest model uwzględniający wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanej przez firmę należności. Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Liczy się: okres przeterminowania, wysokość należności, posiadanie zabezpieczeń jak weksel czy hipoteka. Wynagrodzenie prowizyjne waha się od kilku do kilkudziesięciu procent wysokości zadłużenia. Warto uważnie wybrać ofertę. Czasami firmy windykacyjne proponują odkupienie długu. Cena zależy od tych samych czynników co wysokość prowizji od uzyskanej należności.

Rola firmy windykacyjnej to doprowadzenie do ugody z dłużnikiem. Windykator zatrudniony w takiej firmie zajmuje się odzyskaniem zależności, nie posiada jednak licznych uprawnień, jakie posiada komornik. Nie może zająć lub spisać majątku dłużnika, nie może wejść do mieszkania bez zgody, rozmawiać o zadłużenie z osobami trzecimi.

Skuteczna windykacja długu zawsze zależy od zabezpieczeń posiadanych przez inwestora. Im większa wiedza o dłużniku i jego majątku, tym większa szansa na skuteczne odzyskanie długu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *